Suomi kiristämässä rahapelien lainsäädäntöä: Nämä asiat muuttumassa

2021-10-20 in

Suomen hallitus on perustanut työryhmän tutkimaan keinoja, joilla internetin rahapelaamista voitaisiin estää nykyistä paremmin alaikäisten käyttäjien kannalta. Arpajaislain uudistuksessa hallitus haluaa laajentaa pakollista rekisteröintiä pelaamiseen ja rajoittaa maksutapahtumia ulkomaisille pelisivustoille. Suunnitelmassa ei käsitellä peliautomaattien määrää tai sijaintia. Maksujen estämistä koskeva asetus tulisi voimaan vuoden 2023 alusta. Sekä maksut pelaajan tilille että ulkomaalaisen peliyrityksen pelaajalle maksamat voitot saisivat niin ikään rajoituksia.

Hallituksen suunnitelma ei muuta merkittävästi nykytilannetta rahapeliautomaattien määrässä. Käytännössä poliisihallituksen ylläpitämä musta lista estäisi maksuhäiriöisten nettikasinoiden maksuliikennettä.

Myös markkinointia rajoitetaan

Poliisihallitus lisäisi mustalle listalle myös Suomeen markkinointia suuntaavat rahapeliyritykset. Nykyseilläänkin markkinointi on kielletty, mutta esimerkiksi some-vaikuttajat voivat jakaa ulkomaalaisten nettikasinoiden sisältöä seuraajilleen maksua vastaan. Maksuliikenteen esteiden käyttöönotolla odotetaan olevan yleinen suojaava vaikutus.

Jatkossa vaadittaisiin myös pakollinen tunnistautuminen ennen pelaamisen aloittamista. Viimeistään vuodesta 2023 alkaen kuponkipelien pelaaminen vaatisi tunnistautumista ja vuodesta 2024 alkaen myös raaputusarpojen pelaaminen vaatisi tunnistautumisen. Sisäministeriö on selventänyt, että pakollinen tunnistus mahdollistaa erilaisten pelisääntöjen ja rajoitusten luomisen.

Samalla laajennetaan STM:n ja THL:n tiedonsaantioikeuksia haitallisten vaikutusten arvioinnin ja seurannan parantamiseksi. Kun jatkossa ostat kupongin tai arpalipun, tunnistautuminen tapahtuu todennäköisesti Veikkauksen kanta-asiakaskortilla. Lainsäädännön uudistus mahdollistaisi myös sen, että henkilöitä voitaisiin kieltää markkinoimasta rahapelejä. Valvontaa tehostettaisiin uhkasakolla, jonka suuruus olisi tilanteesta riippuen enintään 40 tuhatta euroa ja vähintään 500 euroa.

Työryhmä valmistellut lakiesitystä

Rahapelin lakiuudistusta varten asetettiin sitä varta vasten luotu työryhmä. Työryhmän raportissa luodaan yleiskatsaus pelialaan ja sen ongelmiin. Siinä käsitellään myös tärkeimpiä valvontaprosessiin osallistuvia toimijoita. Työryhmä pyrki määrittelemään indikaattoreita sosiaalisista, terveydellisistä ja taloudellisista vahingoista ongelman eri asteilla: yksilöstä yhteisöihin ja edelleen koko yhteiskuntaan.

Työryhmä on samaa mieltä siitä, että nykyiset indikaattorit keskittyvät yksilöihin. Työryhmän mielestä tietokantaa olisi parannettava lisäämällä siihen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia indikaattoreita. Ajan myötä esimerkiksi termien ja yleisesti käytettyjen indikaattorien parempi ymmärtäminen voisi mahdollistaa koko maata koskevan haittojen vähentämistavoitteen asettamisen.

Ryhmän havainnot liittyvät rahapelijärjestelmän uudistamiseen ja sen tehokkuuden seurantaan sekä muuttuviin olosuhteisiin, jotka vaikeuttavat yleisen seurannan parantamista. Arpajaislain uudistuksesta vastaa edelleen sisäministeriö. Arpajaislailla vaikutetaan keinoihin, miten Veikkauksen peli- ja pelaajatietoja voidaan käyttää hyödyksi rahapelihaittojen seurannassa ja tutkimuksessa sekä harmien yleisessä ennaltaehkäisyssä.

Arpajaislain uudistushankkeen työryhmä on esittänyt ehdotuksensa arpajaislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi lausuntokierrokselle tammikuussa 2021. Sisäministeriö sisäministerin johdolla vastaa arpajaislain uudistamishankkeesta.

Mitä motiiveja on hankkeen taustalla

Pääministeri Sanna Marinin hallintostrategian mukaan hallituksen pelialoitteella pyritään rajoittamaan rahapelihaittoja säilyttämällä Veikkaus Oy:n ainutlaatuinen yksinoikeus sekä kyky toimia nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Hallitusohjelmassa kerrotaan myös, että hallitus puuttuu rahapeliongelmiin tehokkaasti ja että pelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelaamiseen.

Hallitusohjelman mukaan hallitus saattaa arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen päätökseen hallituskautensa aikana. Arpajaislaki kieltää markkinoinnin, jonka tarkoituksena on houkutella ihmisiä pelaamaan. Hallitusohjelmassa luvataan myös, että tällaiseen toimintaan puututaan tehokkaasti ja että ulkopuolisten sivustojen rahapelien pelaamista pyritään rajoittamaan.

Rahapelihaittojen vähentäminen on tärkeä väline sosiaalisten erojen vähentämisessä. Pelihaitat ja liiallinen velkaantuminen liittyvät usein toisiinsa. Hallituksen tavoitteena arpajaislailla on vähentää rahapelihaittoja ja samalla varmistaa, että rahapelaaminen keskittyy vastuulliseen ja valvottuun pelaamiseen. Hankkeessa on mukana erilaisia sidosryhmiä, kuten viranomaisia, asiantuntijoita ja virastoja. Keskusteluja ja kuulemisia järjestetään koko prosessin ajan.

Ulkomaalaisille nettikasinoille ei ole tulossa lisenssijärjestelmää

Työryhmän hankekartoituksessa ei tarkastella erityisesti niin sanottua lisenssijärjestelmää, vaan siinä pyritään pikemminkin rajoittamaan rahapelihaittoja vahvan rajoitetun järjestelmän avulla. Suomen kasinopelimarkkinoita ei siis olla avaamassa ulkomaisille, toimiluvan saaneille yrityksille, kuten Ruotsi teki vuoden 2019 alussa.

Ehdotus on herättänyt puolesta ja vastaan keskustelua Suomessa, erityisesti kun otetaan huomioon Veikkaus Oy:n saama viimeaikainen kritiikki. Vuonna 2019 Suomen kunta- ja omistajaohjausministeri (Sirpa Paatero) joka tapauksessa totesi, että Ruotsin järjestelmä ei sovi Suomeen, koska Ruotsissa “Tulot laskivat, kun taas haitat lisääntyivät”.

Itse asiassa Ruotsin rahapeliuudistus on vielä niin tuore, että sen pitkän aikavälin vaikutuksia on vaikea arvioida. Lisäksi eri maiden peliteollisuudessa on suuria eroja, erityisesti hajautettujen peliautomaattien määrässä. On kuitenkin totta, että Ruotsin uhkapeliuudistus johtui suurelta osin olosuhteista. Ulkomaisten yritysten markkinaosuus internet-rahapelien alalla oli kasvanut niin suureksi, ettei muuta vaihtoehtoa pidetty toteuttamiskelpoisena. Myös suomalaiset pelaavat paljon ulkomaalaisilla nettikasinoilla, tai suomalaisilla nettikasinoilla, jotka toimivat ulkomailta käsin.

On povattu, että Veikkaus Oy:n toiminnan markkinointia ja valvontaa selkiytettäisiin, samoin kuin raha-automaattien sijoittamista ja omavalvontaa koskevia säännöksiä. Lakiin sisällytetään myös säännökset Veikkaus Oy:n mahdollisuudesta perustaa liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö muuta kuin rahapelitoimintaa varten sekä tytäryhtiön toiminnan edellytyksistä ja rajoituksista. Lakiehdotuksen johdosta ehdotetaan myös tarvittavia muutoksia henkilötietojen käsittelystä poliisiasioissa annettuun lakiin, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin sekä sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Voit olla meihin yhteydessä, jos unohdimme artikkelista jotain oleellista lakiuudistuksesta.